Bilal wa Afrika na Maswahaba wengine wa Afrika wa Mtukufu Mtume

shia-maktab
Ask Senior
Ask Senior
Posts: 257
Joined: 05 Jan 2015, 16:33
Contact:

Bilal wa Afrika na Maswahaba wengine wa Afrika wa Mtukufu Mtume

Postby shia-maktab » 31 Oct 2017, 20:09

Image

Bilal mwana wa Afrika aliyezaliwa Makka akiwa mtumwa wa mmoja wa Maqureish katili sana, alionesha ulimwengu jinsi mtu mnyonge anayeonewa anavyoweza kujikomboa kutoka kwenye makucha ya madhalimu.
Bilal aliyvumilia kila aina ya mateso kwa kumtegemea Allah (swt) mpaka akaupata uhuru wake na kulinda imani yake ya Uislamu.
Kumjua Bilal ni kuujua Uislamu, kwani Bilal ni katika watu wa mwanzo kabisa kumkubali Mtukufu Mtume Muhammad (s.a.w.w.) na Uislamu.

Jina la Kitabu : Bilal wa Afrika na Maswahaba wengine wa Afrika wa Mtukufu Mtume
Mwandishi : Husayn Malika Ashtiyani
Mtafsiri : Salman Shou
Mchapishaji : Al-Itrah Foundation
ISBN : 9987427030

PDF:
http://www.shia-maktab.info/index.php/en/library/books/swahili?format=raw&task=download&fid=331

Return to “eBooks”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest