Ahlul Bayt: Ni Nani, Si Nani

shia-maktab
Ask Senior
Ask Senior
Posts: 257
Joined: 05 Jan 2015, 16:33
Contact:

Ahlul Bayt: Ni Nani, Si Nani

Postby shia-maktab » 16 Oct 2016, 23:18

Image

Hiki ni cha pili katika mfululizo wa vitabu vilivyokusudiwa kujibu shutuma na madai ya Sheikh Juma Moh’d Al-Mazrui dhidi ya itikadi na imani za Shia Ithna-ashariyya aliyoyaandika katika kitabu chake alichokiita Al-Qistasu Al-Mustaqim (Mezani ya Haki).

Katika kitabu hiki Sheikh Abdilahi Nassir anayajibu yale yaliyoandikwa na Sheikh Al-Mazrui katika Sura ya Tatu na ya Nne ya kitabu chake hicho (uk. 43-114) ya kudai kwamba muradi wa neno ahlul bayt katika Sura 33:33 ni “wake wa Mtume (s.a.w.w.)” si “ahlul-kisaa” kama walivyoshikilia machia na wengi sana wa wanavyuoni wa kisunni.

Ameyajibu hayo kwa kuzijadili kiilimu na kimantiki hujja alizozitegemea Sheikh Al-Mazrui za “sibaaq na siyaaq, kanuni za kiusuli na hujja za kilugha”

Jina la Kitabu : Ahlul Bayt: Ni Nani, Si Nani
Mwandishi : Sheikh Abdilahi Nassir
Mchapishaji : Ahlul Bayt Centre

PDF Download:
http://www.shia-maktab.info/index.php/en/library/books/swahili?format=raw&task=download&fid=291

Return to “eBooks”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests