HELP

Do you need help with something? Is your computer acting weird? Or is that recipe just not working out? This is the place to ask for advice and help from the 'professional' membership of Ask!

Moderator: Syed Kazim

Ustaz Hussein
Ask Novice
Ask Novice
Posts: 129
Joined: 11 Feb 2008, 17:02

HELP

Postby Ustaz Hussein » 12 Sep 2009, 13:32

we and other religious students need financial support particularly in this holy month of Ramadhan in Syria. The life here is very tuff. We just get 20 dollars monthly without food. We use the money in buying many necessary things and manytimes the money finishes.
Ustaz Hussein
Ask Novice
Ask Novice
Posts: 129
Joined: 11 Feb 2008, 17:02

Re: MY CONTACT

Postby Ustaz Hussein » 03 Oct 2009, 14:47

For those who want my cell number. Its:-
+963940829732.I don't use the Tanzanian number now. I m in Syria.

Arevia
Ustaz Hussein
Ask Novice
Ask Novice
Posts: 129
Joined: 11 Feb 2008, 17:02

Re: WE MUST FOLLOW OUR PRECEEDERS

Postby Ustaz Hussein » 16 Nov 2009, 14:00

Bisamillahirahmanirahim. Amesema Mwenye utukufu wote: "Amtegemea Mwenyezi Mungu, yeye humtosheleza".

Ni kweli kwamba tunapata mafunzo mengi kutoka kwa maulamaa wote ikiwa sawa na kwamba walijitoa nafsi zao na mali zao katika njia ya Allah (swt). Uislamu umeharamisha kuomba na kuwategemea wengine badala ya Mwenyezi Mungu (swt) na umehimiza kwamba tujitole kwa ajili ya dini ya Allah (swt) na ndipo akasema Mwenye utukufu wote: "Watoke kundi miongoni mwenu wakatafute elimu..." (Qura'ni takatifu) na akasema Bwana Mtume (saaw)," Tafuteni elimu hata mukibidi kwenda china" na katika hadithi nyengine akasema Mtume (saaw)," Wino la watafutaji elimu ni bora kuliko damu ya mashahidi"-midad ulamaa afdal min dimaa shuhadaa". Na ndipo kutafuta elimu kukawa Wajibulkifaya na pia katika wakati huohuo wawepo waislamu ambao wawasaidie hao wanaoshughulika na kutuafta elimu kimali na kwa uwezo wote kwa sababu wajib la kujitaftia elimu ya dini limeondoka kwa wengine. Lakini hii ndio hali ya waislamu wa sasa hasa waliopo kwetu ambao wanaishi kwa uongo, kudanganya, kutotimiza ahadi, uifsadi na mambo mengi mpaka ikawa hakuna hata mmoja ambae anakula rizki ya halali hivyo imekuwa shida kujitoa nafsi zao na mali zao katika njia ya Allah (swt) kisha wakabaki kumsibiria Mahdi mwahidiwa au Mtume Issa (as) waje walaze mapanga zao kwenye vichwa vyao.

Wassallamunalaikum

Return to “Ask anyone : Help & Advice Forums”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests